Τα παραδοσιακά όρια του Imaging δεν υπάρχουν πια.
Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάδειξη της εικόνας ως το απόλυτο μέσο επικοινωνίας φρόντισαν γι’αυτό. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της Photovision θα διοργανωθεί και η Hi-Tech Expo που θα φιλοξενήσει
νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μέσα παραγωγής, επεξεργασίας και εφαρμογής της εικόνας καθώς και προϊόντα που σχετίζονται με αυτή. Στην Hi-Tech Εxpo θα βρουν χώρο προβολής εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και θα έρθουν σε επαφή με τον εξειδικευμένο και τεχνολογικά προηγμένο κοινό του ΦΩΤΟγράφου και της Photovision.