Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αποκομίσουν συγκροτημένες και συγκεκριμένες ειδικές γνώσεις για το Imaging, σε μικρό χρονικό διάστημα και χαμηλό κόστος. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν εκμάθηση Photoshop, video και μοντάζ, ψηφιακή φωτ. μηχανή, λήψη και αισθητική κλπ.