Γκλέκας Ιωάννης - Ακρωτήριο Ταίναρο-Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης