Υπηρεσίες και προϊόντα για δορυφορικό Internet, η τηλεφωνία VoIP,  παροχή τηλεοπτικής ροής μέσω δικτύου δεδομένων (IPTV Streaming) αλλά και διάφορα gadgets και εξαρτήματα για υπολογιστές κλπ.