Το CLICK είναι το νέο επαγγελματικό φωτογραφικό σύστημα της Μitsubishi για ολοκληρωμένη διαχείριση φωτογραφικών εργασιών εκτύπωσης σε ενιαία πλατφόρμα hardware/software που θα επιδεικνύεται στο περίπτερο της αντιπροσωπείας Δ.&Ι. Δαμκαλίδης στην επικείμενη Photovision και Image+Tech.
Το CLICK λειτουργεί σε ειδικά εξοπλισμένο και στημένο Αll in One PC και συγκεντρώνει κάτω από μία ομπρέλα όλες τις εργασίες του φωτογραφικού καταστήματος ενώ συνδέεται για έξοδο (εκτύπωση) με οποιοδήποτε Printer της Mitsubishi.
Με το Click μπορείτε να διαχειριστείτε φωτογραφίες από οποιαδήποτε πηγή:
USB flash drive
Κάρτες μνήμης φωτογραφικών μηχανών
Scanner
Smartphone μέσω WiFi, Bluetooth, USB καλωδίου
Διαμοιρασμένων φακέλλων σε δίκτυο
Mitsubishi PhotoPrintMe
Τα modules του Click είναι τα εξής:
Dispatcher που είναι η εφαρμογή διαχείρισης παραγγελιών εκτύπωσης που δείχνει το print queue (ή τις παραγγελίες από το PhotoPrintMe), τα αναλώσιμα κλπ.
Ηοtfolder ένα ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο που είναι φάκελλος με πολλαπλές λειτουργίες αφού δέχεται σύνδεση και με εξωτερικούς υπολογιστές Mac/PC, επιτρέπει την επίβλεψη event, αφήνει περιθώρια για ως 16 δικτυακούς φακέλλους και διευκολύνει την αυτοματοποιημένη εκτύπωση με προρρυθμισμένες μάσκες ή τυποποιημένο κείμενο. Τα μεγέθη εκτύπωσης για τις φωτογραφίες που μπαίνουν στο Hotfoloder είναι από 5x15cm ως 20x30cm και όλα τα ενδιάμεσα.
Products Το CLICK επιβλέπει την παραγωγή όλων των προϊόντων που μπορούν να τυπώσουν τα θερμικά printer της Mitsubishi δηλ. εκτός από απλές εκτυπώσεις σε διάφορες διαστάσεις, αντίγραφα, ημερολόγια (EasyGifts), ευχετήριες κάρτες, φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον κατάλογο PhotoPrintMe.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Ακόμη και όταν το CLICK δουλεύει μπορεί να έχει πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας mecloudprinter.com • Dispatcher • Monitor status • Remote support • Live Update • Backup • Statistics •
Hotfolder • PhotoPrintMe