Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website www.kodakalaris.com και στο Facebook.

Kodak Moments
 19 Flessa str. 18538 Piraeus, Athens
 210 4533 370