Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» του  Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού έχει ως  αντικείμενο την εκπαίδευση φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο των φωτογραφικών σπουδών και εφαρμογών της φωτογραφικής εικόνας.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει εξειδικευμένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις:

α) στην έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης του φωτογραφικού έργου και στη μελέτη και μεθοδολογία συγκρότησης φωτογραφικών αρχείων,

β) σε ζητήματα αισθητικής και ρητορικής της σύγχρονη φωτογραφικής εικόνας και

γ) στο ρόλο της φωτογραφικής εικόνας στην οικονομία της τέχνης και της επικοινωνίας.poster005

Απευθύνεται στους απόφοιτους του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών καθώς και  σε απόφοιτους άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού προερχόμενους από διαφορετικές κατευθύνσεις όπως για παράδειγμα οι Εφαρμοσμένες Τέχνες, οι Καλές Τέχνες, ο Κινηματογράφος, οι Νέες Τεχνολογίες, οι επιστήμες της Επικοινωνίας, της Ιστορίας και τα Παιδαγωγικά.

Επικεντρωμένο στην ιστορία, στην κριτική θεωρία, στην ανάλυση και στην αισθητική της φωτογραφίας το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της δημιουργικής τους ικανότητας. Επιπρόσθετα, τους εισάγει σε νέα πεδία γνώσης που θα συμβάλλουν στην επιτυχή δραστηριοποίηση τους σε τομείς σχετικούς με την εικόνα.

Έναρξη κάθε Εαρινό εξάμηνο

30 εισαγόμενοι

Τρία εξάμηνα σπουδών

Δίδακτρα €2700

Υποχρεωτική παρακολούθηση

90 ECTS

https://photoresearch.uniwa.gr/

φωτογραφία λογότυπου: Ηλίας Λόης