Τεχνικός κανονισμός έκθεσης. (Αρχείο pdf)
Download

Έντυπο για ενοικίαση εξοπλισμού περιπτέρων. Αποστολή συμπληρωμένου εντύπου έως 20 Μαρτίου 2024 στο [email protected]. (Αρχείο pdf)
Download

Έντυπο για επιπλέον ηλεκτρολογικές παροχές. Αποστολή συμπληρωμένου εντύπου έως 29 Μαρτίου 2024 στο [email protected]. (Αρχείο pdf)
Download

Τεχνικές προδιαγραφές για τις δομές. (Αρχείο pdf)
Download

Τεχνικές προδιαγραφές για τις δομές. (Αρχείο pdf)
Download

Υπεύθυνες δηλώσεις εκθετή – κατασκευαστή – ηλεκτρολόγου. (Αρχείο pdf)
Download

Banner «συμμετέχουμε» 300x250px για το site σας. (Αρχείο png)
Download

Γενικό banner έκθεσης 300x250px. (Αρχείο png)
Download

Γενικό banner έκθεσης 300x250px. (Αρχείο png)
Download

«Συμμετέχουμε» για τοποθέτηση της δικής σας εικόνας για post στα social media. (Αρχείο png)
Download
«Συμμετέχουμε» για τοποθέτηση της δικής σας εικόνας για post στο instagram.  (Αρχείο png)
Download
«Συμμετέχουμε» για τοποθέτηση της δικής σας εικόνας για post στα social media.  (Αρχείο png)
Download

Banner «συμμετέχουμε» oριζόντιο. (Αρχείο png)
Download

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Γενικές πληροφορίες για εκθέτες. (Αρχείο pdf)
Download