Ο ΦΟΙΒΟΣ
Ο «ΦΟΙΒΟΣ» είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων υπό την μορφή του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, που, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2121/93 όπως ισχύει, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, έχει ως σκοπό την προστασία ή/και την διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των φωτογράφων – συνεταίρων μελών του.

Βασικός σκοπός είναι η συλλογική διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων των φωτογράφων, δηλαδή ο Οργανισμός εισπράττει και διανέμει στα μέλη του όσα δικαιώματα δεν είναι δυνατό από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) να εισπραχθούν ατομικά από κάθε φωτογράφο. Μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνεται η «εύλογη αμοιβή» που προβλέπεται για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των φωτογραφικών έργων.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ «ΦΟΙΒΟΥ»

Ο «Φοίβος» ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία και υποστήριξη από όλες τις τότε συνδικαλιστικές Ενώσεις των επαγγελματιών φωτογράφων, (ήτοι την «Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας», την «Ένωση Φωτογράφων Εφαρμοσμένης και Δημιουργικής Φωτογραφίας» και την «Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων», η οποία συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων» και οι οποίες τότε εκφράζονταν από την «Πυραμίδα Ελλήνων Φωτογράφων» μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και ιδρυτικό μέλος της «Πυραμίδας Ευρώπης»).

Η ίδρυση και η λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών προβλέπεται και διέπεται από το Ν.2121/93 και το Ν.4481/17 και οι Οργανισμοί αυτοί εποπτεύονται από τον «Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ένα Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο «Φοίβος» έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΠΟ, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.