Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων και εμπόρων Φωτογραφικών ειδών και συστημάτων εικόνας 

O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων και εμπόρων Φωτογραφικών ειδών και συστημάτων εικόνας (ΣΕΚΑΦ), είναι ο κλαδικός φορέας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φωτογραφίας και της εικόνας. Είναι ο εμπνευστής και έχει υπό την αιγίδα του την εμπορική έκθεση Photovision μια έκθεση που φέρνει κοντά τους επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας και της εικόνας με τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος διοργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών και εμπορικών εκδηλώσεων με σκοπό την διάδοση της φωτογραφίας στην Ελλάδα.

Οι βασικοί σκοποί του συνδέσμου:

  • Η διάδοση και προώθηση της φωτογραφικής τέχνης και ιδέας στο ευρύτερο κοινό.
  • Η τακτική και πληρέστερη ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου της φωτογραφίας και της εικόνας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών του.
  • Η συνένωση και συνεργασία των εταιριών φωτογραφικών ειδών, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων, συστημάτων εικόνας και συναφών ειδών τεχνολογίας στην Ελλάδα.
  • Η εκπροσώπηση των εταιριών και του κλάδου στους φορείς του Δημοσίου.
  • Η από κοινού αντιμετώπιση κάθε είδους επαγγελματικού προβλήματος, η προστασία και κατοχύρωση των επαγγελμάτων των μελών του, η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του σωματείου.
  • Ο σύνδεσμος είναι μη πολιτικοποιημένος και μη κερδοσκοπικός.
  • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website www.sekaf.gr και στο Facebook.

Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
Ακαδημίας 91-93 Αθήνα
[email protected]
www.sekaf.gr